TJENESTER

Rådgivningstjenester: Arkitektfaglig rådgivning etter medgått tid.
Boligprosjektering: Arkitektfaglig prosjektering av av nye eneboliger, flermannsboliger og leilighetsbygg. Tilbud etter befaring og samtale.
Tilbygg og ombygging: Arkitektfaglig prosjektering ifm. ombygging og/eller tilbygg/påbygg. Tilbud etter befaring og samtale.